Holdliste September 2021
September 2021    
Hold nr. 1, september 2021.
   

Tirsdag 930 – 1130.

     


Karen Birgitte 

Kirsten
Esther

Ivan
Laila
Malthe
Bente
Ketty 


              

Hold nr. 2, september 2021.

Onsdag 1230 – 1430.

   


  


Hold nr. 3, september 2021.

Torsdag 1230 – 1430.

 

Anna Grethe   

Ellen Margrethe 
Birthe
Ulla 

Frede
Poul Verner
Erna
Peter