Orientering

(Skrevet med rødt: "Gamle ting").

Som jeg tidligere har meddelt per Email gælder Corona restriktionerne desværre stadig på Birkebo.
En enig bestyrelse har derfor besluttet at aflyse hele efterårs sæsonen.
Bestyrelsen vil evaluere situationen sidst i november med henblik på opstart i januar 2021.

Horsens kommune har tirsdag den 10 marts meddelt os at vi ikke må benytte lokalerne på Birkebo "indtil videre" pga covid 19 (Corona Virus).

Generalforsamling afholdt onsdag den 19 februar 2020, bestyrelsen fortsætter uændret.

Forårs-sæsonen starter tirsdag den 14. Januar 2020. 

Efterårs-sæsonen starter tirsdag den 17. september 2019.

Generalforsamling: Torsdag den 21. februar 2019, kl. 17.00

Forårs-sæsonen starter tirsdag, den 15. januar. 2019.Datastuen Birkebo er nu flyttet op på Plejecenter Birkebo på Vestbirkvej nr. 3.

Et sommerhold for begyndere startede mandag, den 16. april kl. 9.30
Holdet "kørte" i 5 uger. Mandage 9.30 og torsdage 14.00

Vejledermøde blev afholdt i Datastuen 25. september 2012, kl. 19.00.
 
Efterårssæsonen startede 1. oktober 2012.

Sidste dag i efterårssæsonen var torsdag den 13. december.

En ny sæson startede mandag den 7. januar 2013.

Vejledermøde blev afholdt torsdag den 3. januar 2013 i Datastuen, kl. 16.30

Datastuen holdt vinterferie i uge 7.

Der blev afholdt generalforsamling, torsdag den 7. februar 2013. Kl. 17.00 i cafeteriet.

Sidste dag i foråret 3013: Torsdag den 21. marts.

Vejlederafslutning torsdag den 21. marts kl. 17.00

Åbent hus i Datastuen fredag den 22 marts fra 9.30 til 16.45
Årsag: Kampagnen: Alle på Nettet.

Der er oprettet 2 sommerhold. Begyndte mandag den 15. april 2013 kl. 14.00 (Se Holdene).

Mandag den 10. juni kl. 14.00 tager vi en snak om Windows 8.
Gunnar vil vise os noget på storskærmen i Birkebos festsal.
 

Bestyrelsesmøde mandag den 26. august kl. 19.00

Vejledermøde mandag den 9. september kl.19.00

Datastuen deltager i Messen i Østbirkhallen den 14. september (fra kl. 10.00). Aflyst. Ikke deltagere nok.

Efterårssæsonen 2013 begynder mandag den 16. september.


123hjemmeside for vejledere onsdag den 18. september kl. 19,00

Senior Surf dag onsdag den 9. oktober fra 9.30 til 16.45 

Efterårsferie i uge 42.

Sidste dag i efterårssæsonen torsdag den 28. november.
Vejlederafslutning kl. 17.00

Vejledermøde i cafeteriet onsdag den 8. januar 2014. Kl. 16.00

Forårssæsonen startede mandag den 13. januar 2014.


Vinterferie uge 7. (10. februar).

Ge neralforsamling torsdag den 20. februar 2014. Kl. 17.00

Sidste dag i forårssæsonen var torsdag den 27. marts 2014

Vejlederafslutning fandt sted torsdag den 27. marts kl. 17.00

Fredag den 28. marts 2014 var Datastuen åben i anledning af den verdensomspændende get online week
Der var åbent for alle interesserede fra kl. 9.30 til kl. 16.45

Der er startet 1 Sommerhold mandag den 28. april kl. 9.30

Holdet stoppede onsdag den 28. maj 2014.

Efterårssæsonen sluttede torsdag den 27. november 2014.

Forårssæsonen startede mandag den 12. januar 2015.
Sidste dag torsdag den 26. marts 2015.


Generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00

"Billeddag" fredag den 6. februar kl. 13.00 til ca. 16.00

Vinterferie blev holdt i uge 7. (9. til 12. februar). 

Vejledermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 17.00

Efterårssæsonen 2015 startede mandag den 14. september.

Forårssæsonen 2016 startede mandag den 11. januar 2016.

Vejledermøde blev holdt onsdag den 6. januar 2016 kl. 17.00

Generalforsamling i cafeteriet torsdag den 18. februar kl 17.00

Vinterferie afholdt i uge 7

Vejlederafslutning torsdag den 17. marts kl. 17.00

Forårssæsonen
2016 sluttede helt torsdag den 31. marts.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. september kl. 19.00

Vejledermøde torsdag den 8. september kl. 19.00

Efterårssæsonen starter mandag den 12. september 2016.

Forårssæsonen 2017 startede mandag den 16 januar.

Vejledermøde holdtes torsdag den 12. januar 2017 kl. 19.00

Generalforsamling torsdag den 16. februar kl. 14.45

Vinterferie i uge 7 (13. - 18. februar).

Sidste dag i forårssæsonen 2017 var torsdag den 30. marts.

Vejlederafslutning torsdag den 30. marts kl. 18.00


Generalforsamling torsdag, den 22. februar 2018 kl. 15.00

Vinterferie i uge 7 (12. til 16. februar 2018).

Datastuen er lukket indtil 18. september 2018.

Vejledermøde tirsdag, den 11. september 2018 kl. 16.00

Datastuens efterårssæson starter tirsdag, den 18. september

2018 kl. 9.30

Efterårsferie i uge 42 2018.